Φυσική

Η Φυσική στην Καθημερινή Ζωή


Όταν μελετά τη φυσική, ειδικά στο σχολείο, η ιδέα που συνήθως έχει είναι ότι όλα τα πράγματα που έχουν μάθει πραγματικά δεν έχουν καμία πρακτική χρήση.

Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος αυτού που θεωρείται ως ιδεασμό των μοντέλων έχει ευρεία εφαρμογή στην καθημερινή ζωή, από τις φυσικές δραστηριότητες που εκτελούμε στον εξελιγμένο εξοπλισμό που μεταφέρουμε, όπως τα κινητά τηλέφωνα και τα ρολόγια.

Για να μάθετε μερικές από αυτές τις εφαρμογές, επισκεφθείτε τους ακόλουθους συνδέσμους:

Μηχανική

Κινηματική

Δυναμική

Στατική και υδροστατική

Παγκόσμια βαρύτητα

Θερμολογία

Θερμόμετρο

Θερμιδομετρία

Μελέτη αερίων

Θερμοδυναμική

Διαστολή

Εντροπία

Οπτική

Αντανάκλαση φωτός

Η διάθλαση του φωτός

Σφαιρικοί φακοί

Κύμα

MHS

Κύματα

Ακουστική

Ηλεκτρομαγνητισμός

Ηλεκτροστατικό

Ηλεκτροδυναμική

Μαγνητικό πεδίο

Μαγνητική δύναμη

Μαγνητική επαγωγή

Σύγχρονη Φυσική

Κβαντομηχανική (σύντομα)

Σχετικότητα