Φυσική

Σύγκριση φακών


Σε ένα σφαιρικό φακό με συγκλίνουσα συμπεριφορά, το φως που πατά παράλληλα το ένα με το άλλο διαθλάται, παίρνοντας κατευθύνσεις που συγκλίνουν σε ένα μόνο σημείο.

Τόσο οι λεπτόκοκκοι όσο και οι παχύμετροι φακοί μπορεί να συγκλίνουν, ανάλογα με τον δείκτη διάθλασης τους σε σχέση με το εξωτερικό μέσο.

Η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι ότι ο φακός έχει υψηλότερο δείκτη διάθλασης από τον δείκτη διάθλασης εξωτερικού μέσου. Σε αυτή την περίπτωση, ένα παράδειγμα φακού σύγκλισης συμπεριφοράς είναι ένας αμφίκυρτος φακός (με λεπτά άκρα):

Η λιγότερο συνηθισμένη περίπτωση συμβαίνει όταν ο φακός έχει χαμηλότερο δείκτη διαθλάσεως από το μέσο. Σε αυτή την περίπτωση, ένα παράδειγμα φακού με συγκλίνοντα συμπεριφορά είναι ένας φακός διπλής πυκνότητας (με παχιά άκρα):