Φυσική

Ανθρώπινο μάτι


Το ανθρώπινο μάτι είναι ένα σύνθετο οπτικό σύστημα που αποτελείται από διάφορα διαφανή μέσα, εκτός από ένα φυσιολογικό σύστημα με πολλά συστατικά.

Το σύνολο του συνόλου που αποτελεί ανθρώπινη όραση ονομάζεται βολβός. Το φως χτυπά τον κερατοειδή και συγκλίνει στον αμφιβληστροειδή, σχηματίζοντας τις εικόνες.

Για αυτή την απεικόνιση συμβαίνουν αρκετά φυσιολογικά φαινόμενα. Ωστόσο, για τη μελέτη των οπτικών, μπορούμε να θεωρήσουμε το μάτι ως ένα συγκλίνοντα φακό με μεταβλητό εστιακό μήκος, που αντιπροσωπεύεται ως εξής:

Μια τέτοια εκπροσώπηση ονομάζεται μειωμένο μάτι, και αντιπροσωπεύει την απόσταση μεταξύ του κερατοειδούς και του φακού και μεταξύ του φακού και του αμφιβληστροειδούς, ο τελευταίος είναι η απόσταση της εικόνας που παράγεται από τον φακό (p ').