Φυσική

Προβολέας


Ένας προβολέας είναι μια συσκευή εξοπλισμένη με ένα συγκλίνοντα (αντικειμενικό) φακό ο οποίος είναι ικανός να παρέχει πραγματικές, ανεστραμμένες εικόνες μεγαλύτερες από το θέμα, οι οποίες μπορεί να είναι μια ολίσθηση ή μια ταινία.

Κανονικά, οι διαφάνειες ή οι ταινίες τοποθετούνται ανάποδα, επομένως η προβαλλόμενη εικόνα θα προβληθεί άμεσα.