Φυσική

Αρχή Huygens


Ο Christian Huygens (1629-1695), στα τέλη του 17ου αιώνα, πρότεινε μια μέθοδο εκπροσώπησης του κύματος, όπου κάθε σημείο ενός κύματος συμπεριφέρεται ως νέα πηγή στοιχειωδών κυμάτων, τα οποία διαδίδονται ήδη από την περιοχή που χτυπήθηκε από το αρχικό κύμα και όσο συχνά. Αυτή η ιδέα είναι γνωστή ως η αρχή Huygens.

Για μια δεδομένη στιγμή, κάθε σημείο κυματισμού συμπεριφέρεται ως η πηγή των στοιχειωδών κυμάτων του Huygens.

Από αυτή την αρχή, είναι δυνατόν να συμπεράνουμε ότι σε ένα ομοιογενές περιβάλλον και με τα ίδια φυσικά χαρακτηριστικά σε όλη του την έκταση, το κύμα κινείται διατηρώντας το σχήμα του, εφόσον δεν υπάρχουν εμπόδια.

Με αυτόν τον τρόπο: