Φυσική

Μαγνητικοί τύποι επαγωγής


Η ηλεκτρομαγνητική επαγωγή είναι το φαινόμενο που προκαλεί την παραγωγή ηλεκτροκινητικής δύναμης σε ένα μέσο ή σώμα που εκτίθεται σε ένα μεταβλητό μαγνητικό πεδίο ή σε ένα κινητό μέσο εκτεθειμένο σε ένα στατικό μαγνητικό πεδίο.

Ακολουθεί μια λίστα τύπων σχετικά με αυτό το περιεχόμενο.

Μαγνητική ροή επαγωγής
Επαγωγική ροή

Νόμος Faraday-Neumann
Ηλεκτροκινητική δύναμη

Μετασχηματιστές
Όσο για τον αριθμό των στροφών


Εξοικονόμηση ενέργειας