Φυσική

Hall effect


Το 1879, κατά τη διάρκεια πειραμάτων που έγιναν για τη μέτρηση απευθείας του σήματος των φορέων φορτίου σε έναν αγωγό Edwin H. Hall πραγματοποίησε ένα περίεργο φαινόμενο.

Εκείνη την εποχή ήταν ήδη γνωστό ότι όταν το καλώδιο που περάστηκε από ηλεκτρικό ρεύμα εκτέθηκε σε μαγνητικό πεδίο, τα φορτία που υπήρχαν σε αυτόν τον αγωγό υποβλήθηκαν σε μια δύναμη που προκάλεσε την αλλαγή της κίνησης.

Ωστόσο, αυτό που περιγράφει ο Edwin Hall ήταν η εμφάνιση αρνητικά φορτισμένων και θετικά φορτισμένων περιοχών στον αγωγό, δημιουργώντας ένα μαγνητικό πεδίο κάθετο στο πεδίο που παράγεται από το κύριο ρεύμα.

Προς τιμή του, το φαινόμενο αυτό έγινε γνωστό ως το Hall Effect.