Φυσική

Εφαρμογές MHS


Η μελέτη των απλών αρμονικών κινήσεων συνέβαλε σε αρκετές τεχνολογικές καινοτομίες, από την κατασκευή ρολογιών παππού σε χωρικές μελέτες που επέτρεψαν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία τεχνητών δορυφόρων και διαστημικών ανιχνευτών.

Το MHS είναι επίσης εισαγωγικό στη μελέτη των μη χορικών συστημάτων, τα οποία μπορούν να μελετηθούν με σύνθεση αρμονικών κυμάτων και να προσαρμοστούν από γνωστούς νόμους.