Φυσική

Εφαρμογές διαστολής :.


Η μελέτη της κλίσης επιτρέπει τη δημιουργία εξοπλισμού με εξαρτήματα τέλεια τοποθετημένα και στερεωμένα χωρίς τη χρήση βιδών ή οποιουδήποτε άλλου προσκολλημένου, καθώς μπορεί να διασταλεί το μέρος όπου πρέπει να τοποθετηθεί το τμήμα και στη συνέχεια να μειώσει τη συνολική θερμοκρασία.

Επίσης, λόγω της μελέτης των διαστολών, ήταν δυνατό να δημιουργηθεί εξοπλισμός προστασίας από την αύξηση της θερμοκρασίας σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Επιπλέον, η γνώση των διαστολών έχει καταστήσει δυνατή την πρόβλεψη δομικών βλαβών λόγω διακυμάνσεων της θερμοκρασίας, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της σύγχρονης μηχανικής.