Φυσική

Εφαρμογές μαγνητικού πεδίου


Η μελέτη του επίγειου μαγνητικού πεδίου κατέστησε δυνατή την κατανόηση των οργάνων πλοήγησης με μεγαλύτερη ακρίβεια, όπως οι πυξίδες και, κατά συνέπεια, η μελέτη μαγνητών και μαγνητών.

Επίσης, λόγω των προόδων αυτών των μελετών, αναπτύχθηκαν οι ηλεκτρομαγνήτες, οι οποίοι επέτρεψαν την αυτοματοποίηση διαφόρων τμημάτων βιομηχανικών διεργασιών.