Φυσική

Εφαρμογές θερμιδομετρίας


Η θερμιδομετρία είναι το τμήμα της φυσικής που μελετά τη θερμότητα, τις εναλλαγές θερμότητας, τα θερμιδόμετρα και τη διάδοση της θερμότητας.

Αυτό το τμήμα της φυσικής είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη εξοπλισμού διατήρησης της θερμοκρασίας, όπως θερμοσυσσωρευτές, που διατηρούν τα υγρά σε διατηρημένες θερμοκρασίες.

Επίσης οφείλεται στη γνώση της θερμιδομετρίας που εξηγεί τις φυσικές καταστάσεις της ύλης λόγω της θερμοκρασίας και της γνώσης φυσικών φαινομένων, όπως οι μάζες των ανέμων και του αέρα.