Χημεία

Λεξικό Χημείας


Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη σημασία οποιουδήποτε όρου χημείας;

Στη συνέχεια, δείτε το λεξικό μας! Επιλέξτε το επιθυμητό γράμμα παρακάτω.

A, B, C, D, E, F, G, H, I - K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W - Z

ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Ακτινίδια
STEEL
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Αλκαλικό
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΑΛΚΑΛΙΝΗΣ
Αλχημεία
Αλχημιστής
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΑΙ)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ANGSTRONG
ΚΑΝΟΝΙΚΟ
ANTIMON (Sb)
APOLAR
ATMOSPHERIC AIR
ΑΡΓΟΝ (Air)
ARSENIUM
ASTATO (At)
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Οξύ
Βορικό οξύ
ΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΟΞΥ
ΚΥΑΝΙΔΙΚΟ ΟΞΥ
Χλωριούχο οξύ
FLUORIDRIC ACID
Φωσφορικό οξύ
ΜΟΡΙΑΤΙΚΟ ΟΞΥ
Νιτρικό οξύ
ΣΟΥΛΦΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ
ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΘΕΙΟΥ
ΝΕΡΟΥ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
ΟΡΥΚΤΑ ΝΕΡΟΥ
ΠΟΤΕΡΗ ΝΕΡΟΥ
ΘΕΡΜΙΚΟ ΝΕΡΟ
ΥΔΡΟΦΟΜΕΝΟ ΑΛΚΟΟΛ
Atom
ANION
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
ΒΑΣΗ
Βάριο (Ba)
BELLY (Be)
Βυανθρακικό νάτριο
BISMUTO (Bi)
BORO (B)
BROMO (Br)
BRONZE
CALCOGEN
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ
ΒΑΛΙΤΣΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
ΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
Ανθρακικό νάτριο
ΑΝΘΡΑΚΑ (C)
CATATION
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca)
Κακάο
CENTRIFUGATION
CENTRIFUG
ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΨΕΛΗΣ
Το καίσιο (Cs)
LEAD (Pb)
Χλωριούχο νάτριο
Χλωριούχο (Cl)
CNTP
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΛΥΤΗΣ
ΣΤΟΧΟΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Κολλοειδές
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΚΑΥΣΙΜΟ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΚΟΙΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ
CRYPTON (Kr)
CRYSTAL
ΚΟΥΡΔΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
DEMO
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΣΤΑΞΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ
DIACID
DIBASE
ΑΡΑΙΩΣΗ
ΔΙΑΚΟΠΗ
DILUTE
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
Διοξείδιο του θείου
DIPOLO-DIPOLO
DIPOLO-INDUCED
DIPOLO-ΜΟΝΙΜΗ
Διασπάστε
Διαλυτοποίηση
Κλασματική διάλυση
ΒΑΡΟΣ
ΧΗΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ELECTROFINITY
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΓΝΩΣΗ
Ηλεκτροπαραγωγικότητα
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΙΑ
ELECTRON
ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΕΣ
ELIXIR
Ώθηση
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΙΘΑΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΗΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΘΕΙΟ (S)
ΚΙΠΕΡΕΥΡΩΝ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΦΥΣΙΚΑ ΚΡΑΤΗ
TIN (Sn)
STOCHIOMETRY
STRONGE (κ.)
ΕΚΠΟΜΠΗ
ΕΚΠΟΜΠΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
BORO FAMILY
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΖΩΤΟΥ
Φάση
ΦΙΛΤΡΑ
FLAMEL
Κροκίδωση
FLUOR (F)
ΛΟΝΔΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
VAN DER ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
PHOTOSσύνθεση
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΜΑ
LEWIS FORMULA
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΟΡΦΟ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΟΡΦΟ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΧΗΜΙΚΟ ΦΟΡΜΑ
MATCH (P)
Photon
ΜΟΛΑΡΙΚΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ
ΓΑΛΛΙΚΑ (Fr)
ΧΗΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Ευγενή αέρια
ΟΧΗΜΑ
Γάλλιο (Ga)
ICE
ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ (Ge)
Geyser
ΓΛΥΩΝ
Ομάδα
HALOGEN
HELIO (He)
Υβριδισμός
HYDRACID
ΥΔΡΟΓΟΝΟ
ΥΔΡΟΦΟΡΑ
ΥΔΡΟΣΟΛΥΜΑ
ΥΔΡΟΞΥΛ
ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Υδροξείδιο του αμμωνίου
ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ
ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΠΤΗΤΙΚΟΥ
ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ
Υποχλωριώδες νάτριο
ΑΚΙΝΗΤΟ
COLOR
Άοσμο
Insipid
Αδιάλυτο
ΙΟΟΟ (Ι)
ISÓBARO
Isotone
Ισότοπα
INDIAN (In)
ION
LANTANIDS
BRASS
Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ LAVOISIER
ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΟΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΕΝΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΕΝΔΟΔΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
PI ΣΥΝΔΕΣΗ
ΠΟΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ SIGMA
ΑΠΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΤΡΙΠΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
LINEAR
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
NET
ΛΙΘΙΟ (Li)
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg)
Θαλάσσια ηλεκτρόνια
ATOMIC PASTA
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΣΑ
MOLECULAR PASTA
MENDELEIEV
Σταθμισμένος μέσος όρος
ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
MIX
Ετερογενές μίγμα
ΟΜΟΓΕΝΗ ΜΙΧ
ΜΗΚΟΣ
MOL
MOLARITY
Μόριο
ΑΠΟΛΥΤΙΚΟ ΜΟΡΙΑΚΟ
Πολικό μόριο
ΜΟΝΟ ΟΞΥ
MONOBASE
ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΜΟΣΛΕΥ
NEON (Ne)
ΑΖΩΤΟ (Νί)
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
CORE
ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ AVOGADRO
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΖΑΣ
ORBITAL
ΟΞΥΑΣΙΔΙΑ
ΟΞΥΓΟΝΟ (Ο)
Αμφοτερικό οξείδιο
Οξείδιο οξέος
Οξείδιο ασβεστίου
Οξείδιο του υδρογόνου
ΟΞΕΙΔΙΟ Ψευδάργυρου
Οξείδιο του σιδήρου
Οξείδιο του σιδήρου
ΝΕΤΡΙΚΟ ΟΞΕΙΔΙΟ
Οξείδια
ΒΑΣΙΚΑ οξείδια
Σωματίδια
PHILOSOPHAL ΠΕΤΡΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
PEROXIDE
ΒΑΡΟΣ
PIRAMIDAL
POLAR
ΠΟΛΥΑΚΙ
ΠΟΛΩΝΙΑ (Po)
ΥΔΡΟΓΟΝΕΣ ΓΕΦΥΡΑ
ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ
ΣΗΜΕΙΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ
ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΟ (Κ)
ΙΣΧΥΟΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ
PPT
Κατακρημνίσθηκε
ΠΙΕΣΗ
ΠΙΕΣΗ
ΑΡΧΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΧΗ ΠΑΣΚΑΛ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
QUANTUM
ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ
RADON (Rn)
Ατομική ακτίνα
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ (Ra)
Επανεξοπλισμός
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΝΕΟΥΡΑΛΙΣΗΣ
ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ