Χημεία

Πώς συμβαίνει η αυτόματη καύση;


Τα υλικά που αποθηκεύονται σε μεγάλες ποσότητες μπορούν να καούν αυθόρμητα.

Αυτό οφείλεται στην εσωτερική θερμότητα που προκαλείται από την οξείδωση (αντίδραση όπου τα ηλεκτρόνια χάνουν, ειδικά όταν το οξυγόνο συνδυάζεται με κάποιο άλλο χημικό στοιχείο ή όταν το υδρογόνο απομακρύνεται από μια ένωση).

Αυτή η οξείδωση δεν επιτρέπει την απελευθέρωση θερμότητας στον περιβάλλοντα αέρα, η θερμοκρασία του υλικού αυξάνεται μέχρι να φτάσει στο σημείο ανάφλεξής του και να προκαλέσει φλόγες.

Περίπου το 290 π.Χ., ένα κινεζικό κείμενο καταγράφει αυτό το φαινόμενο που περιγράφει την αυθόρμητη καύση ενός αποθηκευμένου σε έλαιο αποθηκευμένου ιστού.