Χημεία

Τι σημαίνει TNT;


Το ακρωνύμιο TNT σημαίνει τρινιτροτολουόλιο. Είναι ένα κίτρινο εκρηκτικό και λιώνει στους 81 ° C. λαμβάνεται από τη νίτρωση του τολουολίου.

Παρόλο που δεν είναι ευαίσθητο στη θερμότητα και την καταπληξία, όταν εκραγεί, τα άτομα μετατρέπονται σε προϊόντα που είναι χίλιες φορές μεγαλύτερες από το αρχικό.

Τα προϊόντα που σχηματίζονται είναι υδρατμοί, διοξείδιο του άνθρακα και αέρια αζώτου.

Δεδομένου ότι η TNT δεν είναι ευαίσθητη σε σοκ, τριβή ή διέγερση, πρέπει να ενεργοποιηθεί από έναν πυροκροτητή για να προκαλέσει την έκρηξη.