Χημεία

Ποιος χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο όξινη βροχή;


Ο όρος όξινη βροχή χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1952 από τον αγγλικό χημικό Robert Argus Smith στη μονογραφία του. Ο αέρας και η βροχή.

Η αρχή της χημικής κλιματολογίας, η όξινη βροχή.

Κατέστησε αρχικά μια σύνδεση μεταξύ pH της βροχής και της καύσης άνθρακα σε ένα βιομηχανικό κέντρο.

Μετά από σχεδόν μισό αιώνα, ο νορβηγός βιολόγος Knut Dahl αναγνώρισε τη σχέση μεταξύ της οξύτητας των βροχοπτώσεων και του θανάτου των φυτών και των ψαριών σε διάφορες λίμνες στη χώρα του.