Χημεία

Τι κάνει ο χημικός;


Η χημεία είναι παντού. Πολλές από τις τεχνολογικές εξελίξεις που επιτεύχθηκαν από τον πολιτισμό οφείλονται στην περιέργεια και την προσπάθεια να αναπτυχθούν νέες τεχνικές για τον διαχωρισμό και τη μετατροπή των υλικών που βρίσκονται στη φύση.

Ο επαγγελματίας στον τομέα της χημείας είναι ένα άτομο ικανό να γνωρίζει, να ερευνά και επίσης να μετατρέπει αυτά τα υλικά σε προϊόντα.

Ο χημικός μπορεί να εργαστεί σε διάφορους τομείς, όπως: πετρέλαιο, καλλυντικά, τρόφιμα, φάρμακα, βιοκαύσιμα, ανάλυση, ποτά, ποιοτικός έλεγχος, τεχνογνωσία, κυτταρίνη κλπ.

Ο χημικός πρέπει να είναι σε θέση να διερευνήσει, να αναπτύξει και να κατασκευάσει νέα προϊόντα όπως:

- εντομοκτόνα και λιπάσματα
- συντηρητικά τροφίμων
- ίνες και υφάσματα ρουχισμού
- πλαστικά
- διορθωτικά μέτρα
- δομικά υλικά
- καλλυντικά και αρώματα
- φαγητό και ποτό
- Μεταλλικά και μη μεταλλεία
- χρώματα και διαλύτες

Ο χημικός πρέπει επίσης να είναι σε θέση να γνωρίζει τις χημικές και φυσικές ιδιότητες των υλικών.

Μαθήματα

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Συμβούλιο Χημείας, για να γίνετε επαγγελματίας Χημείας πρέπει να παρακολουθήσετε ένα από τα ακόλουθα πανεπιστημιακά μαθήματα:

- Χημική Μηχανική
- Τεχνολογία Τροφίμων
- Μηχανική πλαστικών
- Βιομηχανική Χημεία
- Χημεία (πτυχίο πανεπιστημίου)
- Χημεία (βαθμό)

Ορισμένα μαθήματα δίνουν έμφαση στην τεχνολογία, όπως τα μαθήματα τεχνολογίας υψηλότερου επιπέδου:

- Τεχνολόγος στην ονολογία
- Τεχνολόγος γαλακτοκομικών προϊόντων
- Τεχνολόγος στα πολυμερή
- Τεχνολόγος στη βιομηχανική χημική ανάλυση

Υπάρχουν επίσης μαθήματα χημικής τεχνικής μεσαίου επιπέδου, τα οποία μπορεί να είναι με έμφαση σε διάφορους κλάδους. Τα μαθήματα μπορούν να είναι:

- Πλαστικός τεχνικός
- Τεχνικός Ονολογίας
- Τεχνικός χαρτιού και χαρτιού
- Τεχνικός πετροχημικών
- Τεχνικός στην τεχνολογική αποχέτευση

Μεταξύ των θεμάτων που λαμβάνονται σε ένα κύριο μάθημα χημείας, τα κυριότερα είναι:

- Γενική Χημεία
- Ανόργανη Χημεία
- Οργανική Χημεία
- Αναλυτική Χημεία
- Φυσική Χημεία
- Φυσική
- Υπολογισμός