Χημεία

Στοιχειομετρία


Η στοιχειομετρία είναι το τμήμα της χημείας που μελετά τις αναλογίες των στοιχείων που συνδυάζουν ή αντιδρούν.

Ατομική μάζα (u)

Είναι η μάζα του ατόμου μετρούμενη σε μονάδες ατομικής μάζας (u). Η ατομική μάζα δείχνει πόσες φορές το άτομο θεωρείται βαρύτερο από το του ισότοπου 12Γ.

Στη φύση, σχεδόν όλα τα στοιχεία είναι μείγματα των ισότοπων τους με διαφορετικά ποσοστά μάζας. Αυτά τα ποσοστά ονομάζονται σχετικές αφθονίες. Δείτε τη σχετική αφθονία του χλωρίου:

Ισοτόπιο

Σχετική αφθονία

Ατομική μάζα

35Cl

75,4%

34.969 μ

37Cl

24,6%

36.966 μ

Η ατομική μάζα του χλωρίου που εμφανίζεται στον περιοδικό πίνακα στοιχείων είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος αυτών των μαζών. Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:

Δείτε το ποσοστό των ισοτόπων υδρογόνου στη φύση:

11H

12H

13H

99,9%

0,09%

0,01%

Υδρογόνο

Δετέριο

Τρίτιο

Στο παρελθόν, χρησιμοποιήθηκε ο όρος "ατομικό βάρος", αλλά ο όρος αυτός πρέπει να αποφευχθεί. Για να προσδιοριστούν οι ατομικές μάζες των στοιχείων χρησιμοποιείται μια συσκευή που ονομάζεται φασματόμετρο μάζας.